Taloyhtiöklubeista vauhtia energiatehokkuuden parantamiseen!

VIDEO TALOYHTIÖKLUBI-HANKKEEN 1-VAIHEEN KOKEMUKSISTA:
Voit katsoa videon isommassa muodossa ja löydät myös muita videoita Taloyhtiöklubi-hankkeen Youtube-kanavalta:
www.youtube.com/@taloyhtioklubi

Taloyhtiöiden naapurustoyhteistyön toimintamallin kehittäminen ja pilotointi pääkaupunkiseudulla

Taloyhtiöklubi II -hanke jatkaa taloyhtiöiden naapurustoyhteistyön toimintamallin kehittämistä pääkaupunkiseudulla. Jatkohankkeen toiminta käynnistyy 2023 tammikuussa Vantaalla. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

Taloyhtiöklubi II -hanke on suoraa jatkoa edelliselle, vuoden 2021 lopussa päättyneelle Taloyhtiöklubi I -hankkeelle, joka oli Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteishanke.

Taloyhtiöklubi-hankkeessa kehitetään kokonaan uusi toimintamalli taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuusyhteistyön käynnistämiseksi, ylläpitämiseksi ja rahoittamiseksi sekä pilotoidaan sitä laajasti pääkaupunkiseudulla.

Kärkenä energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Taloyhtiöklubi-toiminnan päätavoite on ohjata ja tukea asunto-osakeyhtiöitä energiansäästötoimiin ja energiaremonttien käynnistämiseen. Tämä on paitsi taloyhtiöille strategisesti järkevää ja taloudellisesti kannattavaa, myös välttämätöntä, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

Konkreettisia hyötyjä taloyhtiöille

Taloyhtiöklubi-hankkeen yhdeksälle pilottialueelle perustettavien klubien piirissä on noin 300 taloyhtiötä, jotka pääsevät suoraan hyötymään hankkeesta. Klubitoiminta on naapuruston taloyhtiöiden ohjattua, tavoitteellista ja monipuolista yhteistyötä, joka tähtää niin yksittäisten kiinteistöjen kuin koko asuinalueen kehittämiseen.

Taloyhtiöiden yhteistyö hyödyllistä kaikille

Klubitoiminta on hyödyllistä kaikille osapuolille: kaupunkien kannattaa vauhdittaa asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja tukemalla alueellista yhteistyötä ja taloyhtiöille yhteistyön tiivistäminen naapureiden kanssa on monellakin tavalla fiksua ja kannattavaa.