Taloyhtiöklubeista vauhtia energiatehokkuuden parantamiseen!

TALOYHTIÖKLUBI-HANKKEEN ESITTELYVIDEO:

(Lisää videoita, mm. kaupunginjohtajien haastattelut, löydät vasemman laidan navigaatiosta.)

Kunnianhimoinen hanke

Taloyhtiöklubi-hanke on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteishanke, jonka päärahoittaja on ympäristöministeriö. Hankkeessa kehitetään kokonaan uusi toimintamalli taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuusyhteistyön käynnistämiseksi, ylläpitämiseksi ja rahoittamiseksi sekä pilotoidaan sitä laajasti pääkaupunkiseudulla. Jatkossa mallia voidaan soveltaa myös muissa kaupungeissa ja alueilla.

Kärkenä energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiöissä

Taloyhtiöklubi-toiminnan päätavoite on ohjata ja tukea asunto-osakeyhtiöitä energiansäästötoimiin ja energiaremonttien käynnistämiseen. Tämä on paitsi taloyhtiöille strategisesti järkevää ja taloudellisesti kannattavaa, myös välttämätöntä, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

Konkreettisia hyötyjä taloyhtiöille

Taloyhtiöklubi-hankkeen yhdeksälle pilottialueelle perustettavien klubien piirissä on noin 300 taloyhtiötä, jotka pääsevät suoraan hyötymään hankkeesta. Klubitoiminta on naapuruston taloyhtiöiden ohjattua, tavoitteellista ja monipuolista yhteistyötä, joka tähtää niin yksittäisten kiinteistöjen kuin koko asuinalueen kehittämiseen.

Taloyhtiöiden yhteistyö hyödyllistä kaikille

Klubitoiminta on hyödyllistä kaikille osapuolille: kaupunkien kannattaa vauhdittaa asunto-osakeyhtiöiden energiaremontteja tukemalla alueellista yhteistyötä ja taloyhtiöille yhteistyön tiivistäminen naapureiden kanssa on monellakin tavalla fiksua ja kannattavaa.