Hankkeen aikataulu

Taloyhtiöklubi-hanke toteutetaan vuosien 2020-2021 aikana Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman määräaikojen mukaan.

Klubitoiminta yhdeksällä pilottialueella Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla käynnistyy loka-joulukuussa 2020 ja jatkuu hankkeen puitteissa 2021 loppuun. (Hankkeessa perustettavat Taloyhtiöklubit jatkavat toimintaansa toki myös tämän jälkeen.)

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista kerrotaan aktiivisesti näillä sivuilla, hankkeen some-kanavissa (Twitter, Facebook, Youtube) sekä kaupunkien omien kanavien kautta.