Hankkeen kuvaus

Hankkeen perusidea

Taloyhtiöklubi-hanke (virallisesti "Taloyhtiöt energiatehokkaiksi alueellisella yhteistyöllä -hanke") on Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteishanke, joka keskittyy taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseen.

Hankkeessa kaupunkeihin perustetaan taloyhtiöiden alueellisia yhteistyöfoorumeja, Taloyhtiöklubeja, joissa taloyhtiöiden hallitukset tekevät yhteistyötä sekä jakavat kokemuksia ja tietoa. Klubitapaamisissa perehdytään asiantuntijoiden kanssa energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksiin ja suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluihin, tavoitteena pienentää kustannuksia, parantaa asumisolosuhteita ja nostaa kiinteistön sekä koko alueen arvoa.

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta osana Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmaa.

Tavoitteena toimintamallin laajeneminen

Hankkeen aikana 2020-2021 kehitetään taloyhtiöiden alueellisen yhteistyön toimintamalli ja sitä pilotoidaan Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla yhdeksällä (9) alueella.

Hankkeen tavoitteena on, että taloyhtiöiden alueellinen energiatehokkuusyhteistyö vakiintuu ja toimintamalli leviää muille asuinalueille sekä muihin kaupunkeihin.

Sosiaalinen innovaatio

Alueellinen yhteistyö on sosiaalinen innovaatio, joka tukee kiinteistöjen, asukasyhteisöjen ja asuinalueen kehittämistä myös laajemmin sekä edistää kaupungin ja taloyhtiöiden välistä vuoropuhelua.

Taloyhtiöiden yhteistoiminnan rahoituksen ratkaiseminen isossa roolissa

Osana toimintamallin kehittämistä hankkeessa pyritään löytämään tapoja, miten yritykset ja taloyhtiöt saadaan osallistumaan aluetoiminnan jatkuvuuden rahoittamiseen. Julkinen rahoitus voi toimia aluetoiminnan käynnistäjänä, mutta pidemmällä aikajänteellä edellytetään myös taloyhtiöiden ja yritysten osallistumista.

Tavoitteena myös vihreän liiketoiminnan kasvu

Toimintamallin myötä kaupungit pystyvät jalkauttamaan strategisia ilmastotavoitteitaan käytäntöön. Synnytettyjen alueellisten verkostojen välille luodaan yhteistyömalli parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamiseksi, joka ei ole paikkasidonnainen. Verkostoissa syntyy toimivia yhteistyön muotoja kaupungin, taloyhtiöiden ja yritysten välille edistäen myös vihreän liiketoiminnan kasvua.