Hankkeen osapuolet

Taloyhtiöklubi-hanke on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteishanke. Jokaisessa kaupungissa hanke linkittyy tiivisti kaupunkien kunnianhimoisiin päästövähennysohjelmiin.

Helsingin, Espoon ja Vantaan muodostaman konsortion hanketta ovat tukemassa asiantuntijarooleissa myös HSY:n Ilmastoinfo, Motiva ja Smart & Clean -säätiö.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Kimmo Karvinen / Good House Oy, joka on Taloyhtiöklubi-toiminnan alkuperäinen kehittäjä.

Hanketta johtaa ohjausryhmä, jossa organisaatioiden lisäksi on edustattuna asiantuntijajäseniä.

Ympäristöministeriö on hankkeen päärahoittaja, mutta ei varsinainen hankeosapuoli.