Historia

Idea syntyi Lauttasaaressa

Taloyhtiöklubi-idea syntyi Helsingissä Lauttasaaren Katajaharjun alueella, vuoden vaihteessa 2018-2019.

Tuolloin Kimmo Karvinen (nyt Taloyhtiöklubi-hankkeen projektipäällikkö) toimi alueella yhden taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja ryhtyi selvittämään kontakteja naapuritalojen hallituksiin yhteistyön käynnistämiseksi. Tarve liittyi hänen oman taloyhtiön hallituksessa käsiteltävänä olleisiin isompiin teemoihin (mm. maalämpö ja lisärakentaminen), joista haluttiin vaihtaa ajatuksia naapureiden kanssa.

Puheenjohtajien ensimmäisen tapaamisen innostamana syntyi Katajaharjun Taloyhtiöklubi alueen taloyhtiöiden yhteistyöfoorumiksi, jota Kimmo Karvinen ryhtyi koordinoimaan puheenjohtajan roolissaan.

Ensimmäinen virallinen kokeilu Myllypurossa

Syksyllä 2019 Helsingin kaupunki kiinnostui taloyhtiöiden alueellisesta yhteistyöstä ja halusi testata perusidean toimivuutta Itä-Helsingin Myllypurossa. Marraskuussa 2019 käynnistyi ensimmäisenä "virallisena" pilottina Myllypuron Taloyhtiöklubi.

Kun nopeasti huomattiin, että perusidea toimii, hallitukset saadaan koottua yhteen, alueellinen yhteistyö käynnistettyä ja taoyhtiöt kiinnostumaan energiatehokkuuden parantamisesta, ryhdyttiin Helsingin kaupungin kanssa miettimään miten kehitysvaiheessa olevaa toimintaa voitaisiin kehittää ja laajentaa muille alueille testattavaksi.

Taloyhtiöklubi-hanke liikkeelle ministeriön rahoituksella

Keväällä 2020 ratkaisuksi löytyi ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma, joka on Taloyhtiöklubi-hankkeen päärahoittaja. Hankkeessa taloyhtiöiden alueellisen yhteistyön perusideaa kehitetään edelleen ja toimintaa pilotoidaan laajasti pääkaupunkiseudulla.

Taloyhtiöklubi-hankkeen tavoitteena on kehittää taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuusyhteistyön käynnistämiseksi, ylläpitämiseksi ja rahoittamiseksi toimintamalli, joka on jatkossa sovellettavissa myös muissa kaupungeissa ja alueilla.