Kaupunkien ja taloyhtiöiden yhteistyö

Taloyhtiöklubi aktivoi vuoropuhelua

Eräs taloyhtiöiden alueellisen yhteistyön keskeisistä tavoitteista on kehittää taloyhtiöiden ja kaupungin välistä vuoropuhelua.

Alueen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä taloyhtiöt tarvitsevat kaupungin apua ja tukea, mutta yhtälailla on kaupungin intresseissä tehdä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä kiinteistöjen omistajien kanssa.

Kun alueelle perustetaan Taloyhtiöklubi, sen ensimmäisiä toimenpiteitä on toimivien ja suorien keskusteluyhteyksien rakentaminen kaupungin eri organisaatioiden kanssa.

Taloyhtiöiden yhteistyö tukee monia kaupunkien strategisia tavoitteita

Taloyhtiöiden aktiivinen yhteistyö alueella mahdollistaa tiivin vuoropuhelun kautta kaupunkien strategisten tavoitteiden edistämisen useilla osa-alueella, esimerkiksi:

  • Päästövähennystavoitteet: vauhtia taloyhtiöiden energiaremontteihin.
  • Kaupunkirakenteen tiivistäminen: taloyhtiöiden kannustaminen kiinteistön lisä-/täydennysrakentamispotentiaalin selvittämiseen ja hyödyntämiseen.
  • Alueen yleinen kehittäminen yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa.
  • Paikallisten uusiutuvien energiaratkaisujen (esim. korttelikohtaiset keskisyvät lämpökaivot) edistämisen mahdollisuudet.
  • Korttelipihojen tai viheralueiden kehittäminen.