Mikä on Taloyhtiöklubi?

Taloyhtiöklubi yhdistää naapuruston taloyhtiöiden voimat

Taloyhtiöklubi-toiminnan perusidea on yksinkertainen: kootaan yhteen naapuruston taloyhtiöiden hallitukset, perustetaan yhteistyöfoorumi ja ryhdytään tekemään ohjattua, tavoitteellista ja aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen ja alueen kehittämiseksi.

Toiminta on monipuolista kehittämistä

Taloyhtiöklubeissa edistetään laajasti erilaisia teemoja, jotka liittyvät kiinteistöjen ja alueen kehittämiseen:
  • Energiatehokkuuden parantaminen ja energiaremonttien edistäminen.
  • Lisä-/täydennysrakentamisen mahdollisuuksien ja halukkuuden selvittäminen.
  • Hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen naapuritalojen kanssa.
  • Kokemusten vertailu kiinteistöjen käyttämistä palveluista ja yhteiset palveluhankinnat.
  • Useamman kiinteistön yhteiset korjaushankkeet volyymietujen hyödyntämiseksi.
  • Taloyhtiöiden ja kaupungin välisen vuoropuhelun aktivointi ja tiivistäminen.
  • Useamman kiinteistön yhteiset korjaushankkeet.
  • Alueen taloyhtiöiden vaikutusvallan kasvattaminen.
  • Jne...

Perustuu vapaaehtoisuuteen

Taloyhtiöklubien toimintaan kutsutaan mukaan alueen kaikkien asunto-osakeyhtiöiden hallitukset, mutta toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Koska yhteistyö naapuritalojen kanssa on kaikille järkevää ja hyödyt konkreettisia, hallituksen on helppoa saada sitoutumaan toimintaan pitkäjänteisesti.

Toimintaa koordinoi asiantuntija, taloyhtiöt päättävät suunnan

Taloyhtiöklubin toimintaa koordinoi aina ulkopuolinen asiantuntija, joka ymmärtää taloyhtiöiden johtamisen ja päätöksenteon haasteita. Tämä on välttämättömyys sille, että alueellinen yhteistyö hallitusten kesken saadaan käyntiin ja aktivoitua. Klubin toiminnasta ja siellä käsiteltävistä asioista kuitenkin päättävät taloyhtiöt sen mukaan, mikä on tärkeää kiinteistöille ja alueelle.

Kiinteistölehden juttu esittelee Myllypuron Taloyhtiöklubin toimintaa

Taloyhtiöklubi-toimintaa on esitelty laajasti myös kiinteistöalan pääjulkaisussa, Suomen Kiinteistölehdessä. Lehden numerossa 2/2020 on iso juttu Myllypuron Taloyhtiöklubista. Pääset lukemaan digilehden (juttu sivuilla 13-18) tästä linkistä.

Kuva Myllypuron Taloyhtiöklubin tapaamisesta 28.1.2020.

Kuva: Pekka Rousi.