Tutkimusyhteistyö

Tutkimusyhteistyö hankkeessa

Taloyhtiöklubi-hankkeessa kehitettävään uudentyyppiseen taloyhtiöiden alueelliseen yhteistoimintaan liittyy mielenkiintoisia teemoja/mahdollisuuksia, jotka sisältävät isompaakin yhteiskunnallista relevanssia, esim:

  • Taloyhtiöklubi = sosiaalinen innovaatio aktivoidessaan naapuruston taloyhtiöiden yhteistoimintaa.
  • Taloyhtiöiden suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa ja Taloyhtiöklubien rooli energiaremonttien vauhdittajana.
  • Klubitoiminnan kautta mahdollisesti liikkeelle laitettavat systeemiset muutokset energia- ja muussa taloyhtiöiden palvelumarkkinassa.
  • Kaupunkien ja taloyhtiöiden välisen vuoropuhelun aktivointi.
  • Käyttäjien osallistaminen uudella tavalla koko asuinalueen kehittämiseen.
  • Taloyhtiöiden ohjaaminen kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden mukaisille kehittämispoluille.

Tiedostaen Taloyhtiöklubi-toiminnan yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja mahdollisuudet, hankkeessa tehdään mielellään yhteistyötä oppilaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Yhteistyö "Energiamurroksen pullonkaulat ja jännitteet kansalaisten arjessa" -hankkeen kanssa

Taloyhtiöklubi-hanke on yhtenä tutkimuskumppanina ja -aiheena Energiamurroksen pullonkaulat ja jännitteet kansalaisten arjessa -hankeessa, jota rahoittaa Suomen Akatemia.

Hankkeen tarkoituksena on tarkastella lähemmin energiamurrosta, sen näkymistä arjessa sekä murroksen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä. Hanketta johtaa Helsingin Yliopistolta Kuluttajatutkimuskeskuksesta Eva Heiskanen.

Tutkimusyhteistyötä koskevat tiedustelut:

Eeva-Lotta Apajalahti
Tutkijatohtori / Tutkimuskoordinaattori
Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Helsingin yliopisto
eeva-lotta.apajalahti@helsinki.fi
p. 050 524 5458