Taloyhtiöt ryhtyvät yhteistyöhön Myyrmäessä ja Koivukylässä

07.12.2020

Vantaan Sanomat nettijuttu 7.12.2020

https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/3179862

Taloyhtiöt ryhtyvät yhteistyöhön Myyrmäessä ja Koivukylässä – tavoitteena parantaa taloyhtiöiden energiatehokkuutta

Ympäristöministeriön rahoittamassa Taloyhtiöklubi-hankkeessa Myyrmäkeen ja Koivukylään perustetaan loppuvuoden aikana taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät yhteistyöfoorumit.

Pilottihankkeeseen kuuluvia asuinalueita on pääkaupunkiseudulla yhdeksän.

TALOYHTIÖKLUBIEN perusajatus on toimintamallin kehittäjän ja hankkeen projektipäällikkö Kimmo Karvisen mukaan yksinkertainen.

– Ideana on tiivistää naapuruston taloyhtiöiden hallitusten välistä yhteistyötä siten, että siitä hyötyvät kaikki. Tärkeää on alueen rajaus, sillä samassa naapurustossa asuvat jakavat yhteisen identiteetin. Se on pitkäaikaisen yhteistyön liima ja perusta, hän luonnehtii.

TÄRKEIN HYÖTY, mikä klubitoiminnalla Karvisen mukaan pyritään saavuttamaan, on taloyhtiöiden ohjaaminen energiatehokkuuden parantamisen polulle. Tätä ei ole taloyhtiöissä hänen mukaansa tarpeeksi mietitty. Syytä olisi.

– Jopa 40 prosenttia taloyhtiöiden hoitokuluista menee lämmitykseen, sähköön ja veteen. Se on se iso luku, mistä taloyhtiöiden kannattaa hakea säästöjä.

ENERGIAN säästäminen taloyhtiöissä linkittyy Karvisen mukaan myös kaupunkien ja koko yhteiskunnan isoihin ilmastotavoitteisiin.

– On aivan välttämätöntä saada yksityisesti omistetut kerrostalot mukaan ilmastotalkoisiin. Muuten ilmastotavoitteisiin ei kertakaikkisesti päästä, hän sanoo.

VANTAA PYRKII hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Miten Myyrmäkeen ja Koivukylään perustettavat Taloyhtiöklubit edistävät pyrkimystä?

– Suurin hyödyntämätön energiansäästöpotentiaali Vantaalla, kuten muissakin kaupungeissa, on asunto-osakeyhtiöissä. Taloyhtiöklubit ovat kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen kannalta tärkeä palanen, sillä ne mahdollistavat energiansäästötoimenpiteiden edistämisen olemassa olevassa asuinrakennuskannassa. Uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen taloyhtiöissä on myös tärkeä tavoite, hän lisää.

ENERGIANSÄÄSTÄMISEN lisäksi Taloyhtiöklubit tarjoavat muitakin tärkeitä kehittämispolkuja. Ne mahdollistavat vaikkapa yhteisten piha-alueiden ideoinnin naapuritalojen kesken, yhteistyön korjaushankkeissa, tai isompien ostovolyymien tuomat kustannussäästöt taloyhtiöiden hankinnoissa.

– Taloyhtiöiden yhteistyössä on valtavasti potentiaalia. Taloyhtiöklubi on myös sosiaalinen innovaatio, joka vauhdittaa kiinteistöjen ja asuinalueen monipuolista kehittämistä.

Loppuvuonna käynnistyviin Myyrmäen ja Koivukylän Taloyhtiöklubeihin kutsutaan mukaan kaikki alueiden taloyhtiöt, yhteensä noin 60 kiinteistöä.

– Vuoden kestävän pilottihankkeen tavoitteena on synnyttää toimintamalli, jota voidaan soveltaa jatkossa muissakin kaupungeissa ja asuinalueilla, Karvinen summaa.

20.03.2022Helsingin Sanomat: Helsinkiläisen talo­yhtiön asukkaiden lämmitys­lasku romahti hetkessä murto-osaan
12.03.2022Helsingin Sanomat: Katajaharjun Taloyhtiöklubin korttelikehityshanke
10.12.2021Uusi video: Taloyhtiöklubi-hanke, johtopäätöksiä II (ympäristöministeriön Olli-Pekka Pietiläinen ja Kimmo Karvinen)
26.11.2021Helka ry:n "Vuoden teko 2021" -huomionosoitus Taloyhtiöklubi-toimintamallille
25.11.2021Uusi video: Talohtiöklubi-hanke, johtopäätöksiä I (Pekka Sauri ja Kimmo Karvinen)
23.11.2021Kiinteistölehti: Kaupunkiviljelykokeilut kerrostalossa - viljelmät nostivat yhteisten tilojen käyttöastetta ja lisäsivät asumisviihtyvyyttä
27.10.2021Uusi video: Taloyhtiöklubi-hanke Vantaan Koivukylässä
20.10.2021Kiinteistölehti: Rivitalon energiakulut aisoihin
16.09.2021Täydennysrakentamista ja resurssiviisauden pohdintaa Koivukylässä
02.09.2021Lauttasaari-lehti: Kaupunkiviljelypilotti Katajaharjun Taloyhtiöklubissa

Siirry arkistoon »