Helsingin energia- ja ilmastoatlas antaa tietoa rakennuskannasta ja lämmityksen päästöjen vähennysmahdollisuuksista

11.03.2021

https://www.sttinfo.fi/tiedote

Helsingin energia- ja ilmastoatlakseen on lisätty kaksi uutta palvelua. Ensimmäinen niistä sisältää kaikkien Helsingin rakennusten lämmitysenergian kulutuksen simulaatiotulokset, lämmityksen hiilidioksidipäästöt ja niiden vähentämismahdollisuudet peruskorjaustoimenpiteiden avulla. Toinen uusi palvelu on maalämmön tuotannon mahdollisuuksien esittely koko kaupungin alueella eri syvyisten maalämpökaivojen avulla.

Vuonna 2018 julkaistussa Energia- ja ilmastoatlaksessa on myös kaikkien rakennusten perustiedot sekä energiankulutustietoja Helsingin rakennusrekisteristä. Lisäksi Helsingin kaupungin omistamista rakennuksista on saatavissa yksityiskohtaisempia energiankulutustietoja. Palvelussa voi 3D-kaupunkimallin avulla verrata kiinteistön kulutusta muiden vastaavan ikäluokan rakennusten kulutuksiin. Palvelusta voi myös katsoa jokaisen rakennuspinnan saaman aurinkoenergian määrän.

Työkalu energiatehokkuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään

Kaupunkimallilla esitetty Energia- ja ilmastoatlas on visuaalinen ja informatiivinen palvelu taloyhtiöiden ja kaupungin päätöksentekoon sekä muille kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille, kuten aurinkopaneeleja toimittaville yrityksille. Atlas on työkalu energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvan energian käyttöönottoon, ja siten ilmastonmuutoksen hillintään.

Energia- ja ilmastoatlas yhdistää monipuolisen datasisällön samalle alustalle, mistä tieto on saatavissa kaikille ja on käytettävissä millä tahansa älylaitteella. Atlaksesta voi hakea rakennuksen tiedot joko osoitteen perusteella tai 3D-mallissa liikkumalla. Tietokentät avautuvat rakennusta klikkaamalla.

Energia- ja ilmastoatlaksen data on avointa ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä, myös kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan ilmoittaa datan lähteen olevan Helsingin kaupunki.

”Helsingin energia- ja ilmastoatlas on jatkuvasti kehittyvä palvelu, jonka uudet ominaisuudet vankistavat alkuperäisiä tavoitteita. Tarkoituksena on ollut kehittää visuaalinen palvelu, joka kannustaa kiinteistön omistajia hyödyntämään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian mahdollisuudet. Kaupunkia palvelu auttaa tunnistamaan aluetason kehittämispotentiaalin ja energiatehokkuustoimenpiteiden mahdollisuudet. Yrityksiä palvelu kannustaa tarjoamaan entistä laadukkaampia energiatehokkuuspalveluita kiinteistöjen omistajille. Palvelu hyödyttää siis käytännössä kaikkia ja on erittäin tärkeä osa kaupungin ilmastotyötä”, sanoo ympäristösuunnittelija Petteri Huuska.

Helsingin hiilidioksidipäästöistä 56 prosenttia tulee rakennusten lämmityksestä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja fossiilisesta energiasta luopuminen ovat keskeisiä keinoja saavuttaa hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.

Yhteyshenkilöt

Rakennusten energiankulutustiedot: 
Petteri Huuska 
ympäristösuunnittelija 
kaupunkiympäristön toimiala 
puh. 040 334 0768 
petteri.huuska (at) hel.fi 

Maalämpö: 
Ilkka Vähäaho 
yksikön päällikkö 
kaupunkiympäristön toimiala 
puh. 0500 464132 
ilkka.vahaaho (at) hel.fi 

Verkkopalvelun käyttö: 
Paula Autio 
erityissuunnittelija 
kaupunginkanslia 
strategiaosasto 
puh. 040 623 5668 
paula.autio (at) hel.fi

05.05.2023Espoon jatko varmistunut!
29.12.2022Taloyhtiöklubi-hankkeelle jatkoa Vantaalla
07.11.2022Nordea: Rivitaloyhtiön energiaremontissa toteutettiin kunnianhimoinen suunnitelma
20.03.2022Helsingin Sanomat: Helsinkiläisen talo­yhtiön asukkaiden lämmitys­lasku romahti hetkessä murto-osaan
12.03.2022Helsingin Sanomat: Katajaharjun Taloyhtiöklubin korttelikehityshanke
10.12.2021Uusi video: Taloyhtiöklubi-hanke, johtopäätöksiä II (ympäristöministeriön Olli-Pekka Pietiläinen ja Kimmo Karvinen)
26.11.2021Helka ry:n "Vuoden teko 2021" -huomionosoitus Taloyhtiöklubi-toimintamallille
25.11.2021Uusi video: Talohtiöklubi-hanke, johtopäätöksiä I (Pekka Sauri ja Kimmo Karvinen)
23.11.2021Kiinteistölehti: Kaupunkiviljelykokeilut kerrostalossa - viljelmät nostivat yhteisten tilojen käyttöastetta ja lisäsivät asumisviihtyvyyttä
27.10.2021Uusi video: Taloyhtiöklubi-hanke Vantaan Koivukylässä

Siirry arkistoon »