Vaikuttaminen

Vaikuttaminen isompiin teemoihin taloyhtiöiden energiaremonttien edistämiseksi

Hankkeen aikana tarkastellaan aktiivisesti useita isompia alan teemoja, kokonaisuuksia ja rakenteita, joita kehittämällä voitaisiin vauhdittaa energiaremonttien toteutumista asunto-osakeyhtiöissä.

Tällaisia tarkasteltavia teemoja ovat esimerkiksi:

  • Energia-avustusjärjestelmän toimivuus taloyhtiöiden näkökulmasta.
  • Valtion ja kuntien insentiivit asunto-osakeyhtiöille energiatehokkuuden parantamiseen: riittävyys ja oikea kohdentuvuus.
  • Korttelitason energiaratkaisujen edistäminen myös vanhoissa kortteleissa (keskisyvät lämpökaivot).
  • ESCO-kokonaispalvelumallin edistäminen taloyhtiöiden energiaremontteihin soveltuvaksi (kokonaisvastuu kiinteistön energiansäästötoimista + sitovat säästölupaukset + investointien rahoitus säästöillä) = "Taloyhtiö-ESCO".
  • Taloyhtiöiden yhteishankintojen edistäminen isommassa kuvassa.
  • Taloyhtiöiden energiatehokkuus-palvelumarkkinan toimivuus taloyhtiöiden näkökulmasta.

Taloyhtiöklubi-hanke viestii aktiivisesti havainnoistaan mm. lausuntojen ja kannanottojen muodossa näillä sivuilla ja some-kanavissa.