Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyö hankkeessa ja klubitoiminnassa laajemmin

Taloyhtiöklubi-hankkeen eräs keskeinen tavoite on selvittää ja ratkaista kysymys perustoiminnan rahoituksesta: mikä on sellainen rahoitusmalli/-pohja, joka mahdollistaa uudentyyppisen taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuus- ja muun yhteistoiminnan laajentumisen muihin kuntiin ja alueille.

Kun klubitoiminnan suurimpina hyötyjinä ovat yksityisesti omistetut asunto-osakeyhtiöt kullakin alueella, pitkässä juoksussa Taloyhtiöklubi-toiminta ei voi perustua pelkästään julkiseen rahoitukseen. Yhteiskunnalla, kaupungilla ja kunnalla on vahva intressi tukea taloyhtiöiden yhteistoimintaa (erit. energiatehokkuuden parantaminen) tässä muodossa, mutta niiden rahoituspanos voi kestävästi liittyä vain toiminnan käynnistämiseen ja vauhdittamiseen. Perustoiminnan mahdollistamiseksi tarvitaan sekä taloyhtiöiden omaa osuutta, mutta myös erityisesti yrityksiä.

Tähän kytkeytyy yritysyhteistyön ja yritysrahoituksen selvittäminen hankkeessa.

Taloyhtiöiden yhteistoiminta fiksua myös palveluntuottajien näkökulmasta

Taloyhtiöiden energiatehokkuus- ja muu yhteistyö tulee olemaan myös yrityksille kiinnostavaa. Kun taloyhtiöitä akviitisesti ohjataan energiatehokkuuden parantamisen polulle ja yhteistyöhön energiaremonteissa ja muissa hankinnoissa, taloyhtiöiden investoinnit alueella lähtevät kasvuun. Klubitoiminta myös toisaalta muuttaa markkinalogiikkaa, kun toiminta tähtää taloyhtiöiden yhteisen ostovoiman hyödyntämiseen ja synergiaetuihin isommissa hankkeissa. Hankintojen ja hankkeiden volyymit siis kasvavat. Todennäköisesti käy myös niin, että taloyhtiöiden kanssa on helpompaa asioida, kun keskustelutahona onkin yhteisiä hankkeita/hankintoja koordinoiva taho, esim. Taloyhtiöklubi tai taloyhtiöiden yhdessä palkkaama rakennuttajakonsultti.

Joka tapauksesa Taloyhtiöklubi-toiminnan perustavoite on tuoda taloyhtiöiden käyttöön paras mahdollinen osaaminen ja tietotaito energiatehokkuuden parantamiseksi. Tämä osaaminen on erityisesti yrityksissä, jotka tarjoavat omia energiansäästöratkaisujaan taloyhtiöille. On siksi luontevaa ja luonnollista, että taloyhtiöiden palveluntuottajayritykset otetaan mukaan tiiviiseen yhteistyöhön taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuusyhteistyön laajentuessa.

Taloyhtiöklubi on korostetun riippumaton

Erikseen on syytä korostaa, että vaikka Taloyhtiöklubi-hankkeessa selvitetään yritysyhteistyön mahdollisuuksia, Taloyhtiöklubien riippumattomuudesta pidetään tiukasti kiinni ja sitä korostetaan kaikessa toiminnassa:

"Taloyhtiöklubi on aina taloyhtiöiden puolella."